Đến xã Sơn Hà một ngày đầu tháng 10, chúng tôi thấy rất đông người dân đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của xã để thực hiện nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, song ai nấy đều vui vẻ khi được các cán bộ nơi đây hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện. Cầm trên tay giấy Căn cước công dân đã được chứng thực qua dịch vụ công trực tuyến, Chị Hoàng Thị Trà My - thôn Dốc Mới 1 cho biết: Chị rất hài lòng khi được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình và được trả kết quả ngay trong buổi sáng làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Hà thực hiện các thao tác xử lý hồ sơ của người dân nộp qua dịch vụ công trực tuyến.jpg

Thành viên Tổ tư vấn xã Sơn Hà hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 năm 2022, UBND xã Sơn Hà đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; mua sắm một số trang thiết bị như máy tính, máy scan và thành lập Tổ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng đồng thời phân công các thành viên trực thay phiên các ngày trong tuần để tư vấn, hướng dẫn người dân.

Anh Hoàng Văn Thắng, Công chức văn hóa - xã hội xã Sơn Hà cho biết: Là công chức văn hóa xã hội đồng thời cũng là thành viên của Tổ Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của xã, khi người dân có nhu cầu đến giải quyết thủ tục hành chính thì tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện tạo tài khoản và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công. Đồng thời đối với người dân mà không sử dụng điện thoại thông minh và người cao tuổi, chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ tạo tài khoản cho người dân và nộp hồ sơ hộ người dân, đồng thời tôi cũng phối hợp với các bộ phận chuyên môn, bộ phận một cửa trực tiếp hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công để đảm bảo 100% dịch vụ công mức độ 3, độ 4 thực hiện theo kế hoạch được giao.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Hà thực hiện các thao tác xử lý hồ sơ của người dân nộp qua dịch vụ công trực tuyến_0.jpg

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Hà thực hiện các thao tác xử lý hồ sơ của người dân nộp qua dịch vụ công trực tuyến

Trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như đường truyền internet không ổn định, các trang thiết bị để thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến chưa đồng bộ, song đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hiểu rõ về lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và cùng đồng thuận tham gia thực hiện. Tính đến thời điểm này, trong tổng số 1.072 hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Hà, có 466 hồ sơ trực tiếp và 606 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 57%. 

Ông Hoàng Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã chia sẻ: Đến thời điểm này thì bà con Nhân dân đã hiểu rõ về lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian tới, Tổ tuyên truyền của chúng tôi sẽ không chỉ hướng dẫn ở Bộ phận Một cửa xã mà sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con Nhân dân qua các cuộc họp tại thôn và tuyên truyền đến từng người dân khi có các cuộc họp, hội nghị là chúng tôi tranh thủ cơ hội để tuyên truyền người dân nắm được sự thuận tiện của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là hướng dẫn bà con Nhân dân cài đặt, sử dụng sao cho dễ dàng và hiệu quả nhất.

Với cách làm linh hoạt và những kết quả bước đầu đã cho thấy sự đồng thuận của người dân trong tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm được thời gian, chi phí đi lại cho người dân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Hoàng Hồng - Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT-TT Hữu Lũng