Nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã triển khai thực hiện ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2022.

Đơn vị triển khai việc phổ biến, quán triệt nội dung đổi mới tới 100% công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện. Vận động cán bộ nhân viên của khoa, phòng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí như trong bản cam kết đã ký với Giám đốc. Các kỹ năng mềm được phát huy, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục; thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

2. Khoa Nhi - Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện ký cam kết thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.jpg

Khoa Nhi - Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

 

Trưởng/Phó/Phụ trách khoa, phòng ký cam kết chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Trung tâm Y tế và trước pháp luật nếu khoa, phòng có cán bộ y tế vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử và các nội dung quy định của Bộ Y tế. Các cá nhân cam kết thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí (Nội quy) như sau:

1. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

2. Thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh (Thông qua lời chào, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân thiện đối với người bệnh).

3. Sẵn lòng chỉ dẫn, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc tận tình cho người bệnh.

4. Không nhận quà của người bệnh dưới mọi hình thức; không vụ lợi từ người bệnh, người nhà người bệnh; không có hành vi tiêu cực.

5. Thực hiện trang phục y tế theo quy định.

6. Tôn trọng, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp và không đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng khoa/phòng, trước Giám đốc Bệnh viện và trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử.

Nguyễn Linh Trang

Trung tâm y tế huyện