Sáng ngày 15/6, tại nhà văn hóa thôn Sơn Đông xã Yên Vượng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện gồm đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND thuộc Tổ bầu cử số 1 của huyện; đại biểu HĐND xã Yên Vượng đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri 5/5 thôn trên địa bàn xã. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ và phòng, ban, đoàn thể huyện và xã Yên Vượng.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu làm rõ các ý kiến của cử tri và tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền 1.jpg

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Công Minh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện.jpg

Đồng chí Phạm Công Minh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; Thông báo về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện.

 

Tại đây, đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã lần lượt báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng -An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh, UBND huyện và UBND xã; Thông báo về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, huyện, xã; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Yên Vượng phát biểu ý kiến.jpg

Cử tri xã Yên Vượng phát biểu ý kiến

 

Tiếp đó, cử tri trong xã đã có các ý kiến, đề xuất tập trung vào các vấn đề về giao thông thủy lợi, môi trường, như: quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường 243 đi qua xã Yên Vượng; Quan tâm xem xét đầu tư xây mới cây cầu Gốc Sau 1; Đề xuất làm tiếp tuyến thủy lợi nối từ đầu thôn làng Lầm xuống hết địa phận thôn Cây Hồng Mỏ Tối; Ảnh hưởng của các Mỏ đá đến các hộ dân và nổ mìn không đúng giờ quy định, ảnh hưởng bụi từ mỏ đá đến cây na; Chế độ chấm công phụ cấp cho phó bí thư chi bộ, phó thôn, các phó chi hội... của thôn gặp nhiều khó khăn; Đầu tư về cơ sở vật chất một số phòng học chức năng, khu hiệu bộ... cho trường Tiểu học xã; Nâng chế độ đối nhân viên theo hợp đồng 161.v.v.

Đồng chí Lý Trường Giang, Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Yên Vượng giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền thuộc xã_0.jpg

Đồng chí Lý Trường Giang, Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Yên Vượng giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền thuộc xã

Đồng chí Trần Quốc Phong, Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.jpg

Đồng chí Trần Quốc Phong, Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri, các đại biểu đại diện lãnh đạo xã, các phòng chuyên môn, UBND huyện và đại diện Tổ đại biểu HĐND 3 cấp đã trả lời cử tri theo thẩm quyền của từng cấp; Đối với các ý kiến, kiến nghị đề xuất không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình tại kỳ họp HĐND các cấp theo quy định.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Yên Sơn.

Cử tri xã Yên Sơn phát biểu ý kiến.jpg

 Cử tri xã Yên Sơn phát biểu ý kiến

 

Tại đây, cử tri xã Yên Sơn đã phát biểu phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, huyện và xã nhà trong 6 tháng đầu năm, đồng thời có những ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề như: cử tri thôn Loi đề nghị cấp trên đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời do thôn Loi chưa có điện lưới đồng thời quan tâm đầu tư hệ thống giao thông đầu tư mở rộng đường cho nhân dân đi lại thuận tiện; quan tâm nâng cấp đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho người dân khu dân cư Lân Nóng; Xem xét tạo nguồn vốn hỗ trợ cho nhân dân trong quá trình sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm cây ăn quả cho người dân; Xem xét giải quyết hỗ trợ các hồ sơ vay vốn ưu đãi theo Nghị Quyết 08, NQ 15 của HĐND tỉnh; Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Yên Sơn nối với đường 243 tại xã Yên Vượng; Đầu tư xây dựng thủy lợi diện tích khoảng 10 ha tại Thôn Đằng; xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trường học...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu làm rõ các ý kiến của cử tri và tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền 1_0.jpg

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu làm rõ các ý kiến của cử tri và tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền

 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Đồng thời, yêu cầu UBND xã, đại biểu HĐND xã tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị trình lên kỳ họp HĐND huyện và các cấp, các ngành xem xét giải quyết kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Mã Thắng

Trung tâm VHTT&TT huyện Hữu Lũng