Năm 2020, Thực hiện dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” tại 14 tỉnh thông qua các nhóm “Tiết kiệm tín dụng thôn, bản (gọi tắt là VSLA) do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Qua đó, Hội LHPN Hữu Lũng là một trong hai huyện của tỉnh Lạng Sơn được tham gia triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Hội LHPN huyện lựa chọn đơn vị Cai Kinh, Yên Sơn triển khai dự án (theo Quy trình 05 bước đã tập huấn tại Trung ương) và thành lập được 10 nhóm VSLA. Trên cơ sở các mô hình “Tiết kiệm tín dụng thôn, bản” hoạt động có hiệu quả, được sự đồng ý của Hội cấp trên và Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, tháng 8/2021, 05 nhóm VSLA được thành lập mới tại xã Thiện Tân.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Thiện Tân.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Thiện Tân

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Cai Kinh.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Cai Kinh

 

Để công tác quản lý, vận hành nhóm VSLA đạt hiệu quả cao, ngày 07/6/2022, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Care đã tới làm việc tại các xã Thiện Tân, Yên Sơn, Cai Kinh nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, Ban quản lý nhóm VSLA về quản lý, vận hành hoạt động của nhóm và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSLA Digi. Thông qua cuộc họp, đại diện Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam đã có đánh giá tích cực về hoạt động chung của các đơn vị. Đồng thời, mong muốn các nhóm duy trì và phát triển để trở thành mô hình điểm của dự án trong thời gian tới.

                                                                           Triệu Thu Trang

                                                                   Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện