Ngày 25/5, Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tưởng Chính phủ thực hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị 0001.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Qua gần 4 tháng triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện, đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ Công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp; chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06 đã hoàn thành 14 thủ tục trong tháng 3, tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo thẩm quyền trong tháng 4 và tháng 5. Đã tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến 37 hồ sơ. Triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip, 100% trạm y tế xã, thị trấn kết nối liên thông với BHXH; 98,6% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Chỉ đạo triển khai trong lực lượng Công an tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tổ chức cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện năm 2022 để sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực, đảm bảo. Đến nay đã cấp tài khoản Định danh điện tử đối với 3.399 trường hợp. Tiếp tục vận hành, quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý CCCD đảm bảo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu khác. UBND các xã, thị trấn đã thành lập Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn.

Tại hội nghị, các thành viên tổ công tác đã tập trung tham luận, thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế khó khăn cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện trong thời gian tới, góp phần vào sự thành công của Đề án và công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác phát biểu kết luận hội nghị.jpg

Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác

phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai thực hiện đề án. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa to lớn và sự cần thiết của việc thực hiện các nội dung Đề án vì vậy yêu cầu các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao trong đề án, gắn với các mốc hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ.

Minh Kiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng