Vừa qua, Đảng bộ xã Thiện Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo có Đ/c Đinh Đức Chính, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, cùng các Đ/c lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy.

Đ.c Đinh Đức Chính, Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị_0.jpg

Đ.c Đinh Đức Chính, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ xã Thiện Tân đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt và vượt 7/7 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy Trong đó có 01 nhiệm vụ HTXS; 05 nhiệm vụ HTTNV; 01 nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trên địa bàn kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất Nông - Lâm nghiệp phát triển ổn định; Chương trình làm đường bê tông nông thôn theo chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, kết quả làm được 4.435m đường bê tông Nông thôn. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính tri được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong năm đã kết nạp 8 đảng viên mới, Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên: 28 Đảng viên HTSXNV, chiếm 11%; 186 HTTNV, chiếm 73,2%; 35 đảng viên HTNV, chiếm 13,7%; đảng viên không chiếm 1,5%. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ trực thuộc 04 chi bộ đạt HTXSNV; 11 chi bộ HTTNV là; 05 chi b HTNV, không có chi bộ yếu kém.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận qua đó đã đánh giá kết quả đạt được năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự phát biểu tại hội nghị Đ/c Đinh Đức Chính, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong năm 2021 đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022.

trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.jpg

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tại hội nghị, Đảng uỷ xã đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

       Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng