Sáng 04/5/2021, Ban CHQS huyện Hữu Lũng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng phòng không năm 2021 với 74 đồng chí trong đó có 01 trung đội dân quân 12 ly 7 và 01 trung đội dân quân 14 ly 5.

Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện DQTV binh chủng phòng không.jpg

Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng phòng không năm 2021

Quá trình huấn luyện, dân quân tự vệ thuộc các trung đội sẽ được học các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự chung và huấn luyện kỹ - chiến thuật theo từng chuyên ngành. Trong đó về giáo dục chính trị, pháp luật được học các nội dung về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, GDQPAN, Tình hình ANCT, TTATXH trên vùng biển Việt Nam… Về huấn luyện chuyên ngành: Được tìm hiểu về vị trí chức năng, nhiệm vụ của lực lượng DQTV, tác dụng tính năng một số loại vũ khí, phương tiện tiến công của địch và các nội dung huấn luyện binh khí, Huấn luyện xạ kích, thao tác hiệp đồng chiến đấu, huấn luyện chiến thuật, hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, hiệp đồng khẩu đội bắn các mục tiêu, hiệp đồng trung đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện kéo dài 15 ngày, từ nay đến ngày 19/5/2021.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng