Trong tháng 03/2021, Điện lực Hữu Lũng đã tiến hành cải tạo 33,8 km đường dây 0,4kV lưới điện hạ áp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công nhân điện lực thi công thay mới đường dây hạ áp tại Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng.jpg

Công nhân điện lực thi công thay mới đường dây hạ áp tại Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng

Cụ thể, Điện lực Hữu Lũng đã thực hiện thay 7,7km đường dây tại các khu An Ninh, An Thịnh, Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2, thay thế 26,1km đường dây tại các xã Vân Nham, Đồng Tân, Hòa Lạc, Minh Sơn. Theo đó toàn bộ dây dẫn cũ, được thay thế bằng dây cáp bọc vặn xoắn AL/XLPE4*95; AL/XLPE4*70; AL/XLPE4*50; AL/XLPE4*35. Đây đều là những đường dây đã cũ vận hành lâu năm, phụ tải ngày càng gia tăng nên cần cải tạo để đảm bảo cấp điện và đảm bảo an toàn vận hành.

Việc thay thế đường dây hạ áp được Điện lực Hữu Lũng thực hiện thường xuyên, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

                                                          Ngọc Huyền

                                 Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng