Chiều 15/4/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức thẩm định dự án “Ươm giống cây lâm nghiệp” từ nguồn quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lạng Sơn đối với 10 hộ hội viên nông dân xã có nhu cầu vay vốn.

Tham dự buổi thẩm định có đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn;  đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hữu Lũng và các đồng chí thành viên trong đoàn.

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hội ủy thác cho Hội Nông dân huyện quản lý, thực hiện cho các hộ dân có nhu cầu cần thiết về nguồn vốn để phát triển ươm giống cây lâm nghiệp. Tổng số tiền từ nguồn vốn vay là 300 triệu đồng.

Qua buổi thẩm định đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá năng lực sản xuất, kinh doanh của các các hộ tham gia dự án cụ thể như: Có điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, tư liệu sản xuất, có kỹ năng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho việc ươm giống cây lâm nghiệp. Các hộ đều có số lao động đảm bảo việc chăm sóc, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình đem lại hiệu quả kinh tế và nhất trí hỗ trợ nguồn vốn vay ươm giống cây lâm nghiêp.

1. Đồng chí Vi Quang Chung.jpg

Đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi thẩm định

 

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có đồng chí Hoàng Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng cảm ơn Lãnh đạo Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện  đã quan tâm tạo điều kiện cho Hội nông dân xã được vay vốn dự án “Ươm giống cây lâm nghiệp” để sản xuất mở rộng mô hình vườn ươm, xây dựng hệ thống nguồn giống có chất lượng cao theo hướng cải thiện chất lượng di truyền; phục vụ nhu cầu trồng rừng, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững tại địa phương; góp phần vào công tác phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới.

2.Hình ảnh thẩm định dự án tại hộ gia đình hội viên nông dân.jpg

Hình ảnh thẩm định dự án tại hộ gia đình hội viên nông dân thôn Xóm Mới, xã Hòa Thắng có nhu cầu vay vốn

 

Trần Thị Thu

 Hội Nông dân huyện Hữu Lũng