Sáng ngày 11/01/2021, Đoàn Thanh niên cụm thi đua số 3, gồm: các xã Yên Sơn, Yên Vượng, Yên Thịnh, Hữu Liên và Hòa Lạc đã huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân thôn Hạ xã Yên Sơn tháo dỡ cây cầu tạm dân sinh để chuẩn bị xây cầu mới.

Với tinh thần khẩn trương,  nghiêm túc trong buổi sáng 16 ĐVTN trong cụm xã cùng với nhân dân thôn Hạ đã thực hiện tháo dỡ cây cầu tạm dân sinh trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xây dựng cây cầu mới bê tông kiên cố. Được biết, theo dự toán cây cầu mới có chiều dài 12m, chiều rộng mặt cầu 3m, cao 4,5m với tổng kinh phí xây dựng là 350 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng còn lại là nhân dân tự đóng góp.

Đon viên TN cụm thi đua số 3 hỗ trợ nhân dân thôn Hạ xã Yên Sơn dỡ cầu tạm_1.jpg

ĐVTN cụm thi đua số 3 giúp nhân dân thôn Hạ xã Yên Sơn dỡ cầu tạm

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021 và chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng