Chiều ngày 20/11, Đảng bộ Thị trấn Hữu Lũng long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các Đảng viên đủ 65, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9 và 7/11.

Trong 2 đợt, Đảng bộ Thị trấn Hữu Lũng có 14 đồng chí Đảng viên được trao tặng huy hiệu. Trong đó có 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là đồng chí Trần Thị Mậu sinh năm 1936, sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu Cầu Mười và đồng chí Hồ Sỹ Trị, sinh năm 1937, sinh hoạt tại chi bộ khu An Ninh; Có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 45 năm, 5 đồng chí 40 năm và 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu đều là những Đảng viên ưu tú, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tổ chức Đảng phân công.

Đạng bộ Thị trấn Hữu Lũng trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng .jpg

Đảng bộ Thị trấn trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời cổ vũ động viên các thế hệ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Minh Kiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng