Chiều ngày 15/10, UBND huyện Hữu Lũng phối hợp với UBND xã Sơn Hà tổ chức Lễ Công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh lễ công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hữu Lũng.jpg

Toàn cảnh lễ công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hữu Lũng

Tại đây, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã thông qua Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Đồ án điều chỉnh các chỉ tiêu, chức năng sử dụng đất phù hợp với tiêu chí để đầu tư xây dựng hình thành khu dân cư mới có hạ tầng, cảnh quan đồng bộ, hiện đại. Cụ thể vị trí điều chỉnh xã Sơn Hà, quy mô điều chỉnh cục bộ 11.989m2, trong đó tăng diện tích đất y tế từ 3.669m2 lên 3.996,04m2, giảm diện tích các lô đất ở biệt thự, điều chỉnh kích thước chia lô với lô biệt thự song lập, giảm diện tích lô đất cây xanh thể thao từ 3.097m2 xuống còn 1.507,41m2, tăng mặt căt đường nối từ tuyến đường gom quốc lộ 1A đi khu biệt thự đơn lập từ 13,5m lên 15,5m.

Cùng với đó Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã trưng bày các bản đồ quy hoạch được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500.

                                     

Ngọc Huyền

Trung tâm VHTT&TT