Sáng 6/7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hữu Lũng tổ chức bàn giao 83 đồng chí quân nhân dự bị đi huấn luyện đợt 1 năm 2020 cho đơn vị nhận nguồn là Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Khám sức khỏe cho quân nhân dự bị trước khi bàn giao (2) (2).jpg

Khám sức khỏe cho quân nhân dự bị trước khi bàn giao

Trong đó có 28 sĩ quan, 55 hạ sĩ quan. Tại buổi bàn giao, Ban CHQS huyện đã phối hợp với TTYT huyện thành lập Tổ kiểm tra sức khỏe kiểm tra cho 83 đồng chí, qua kiểm tra, 100% các đồng chí đều đảm bảo yêu cầu, đồng thời tiến hành công tác bàn giao và nhận nguồn đảm bảo nhanh gọn, an toàn. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ 06/7 đến 20/7/2020.

Trước đó, để đảm bảo công tác bàn giao quân nhân dự bị đi huấn luyện đợt 1 năm 2020 theo đúng kế hoạch, Ban CHQS huyện, đơn vị nhận nguồn và Ban CHQS các xã, thị trấn đã hiệp đồng thống nhất về chỉ tiêu, thời gian, nội dung huấn luyện, qua đó tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, công tác bàn giao quân nhân dự bị đi huấn luyện đợt 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020.

 

Hoàng Hồng

Trung tâm VHTT&TT