Ngay sau khi kết thúc việc gieo cấy các cây trồng vụ xuân, UBND huyện và các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động trong việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất vụ xuân 2018.

 

Đến thời điểm này, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã kết thúc việc gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân, một số xã xuống giống trước hiện lúa đã sang thời kỳ con gái, xã cấy muộn thì lúa đã bén rễ và đang sinh trưởng, phát triển tốt, người dân đang tập trung chăm sóc, làm cỏ và thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện sâu bệnh để phun phòng trừ. Chị Lưu Thị Hà ở thôn Đoàn Kết xã Nhật Tiến chia sẻ: Năm nay gia đình chị cấy 1,2 mẫu và trồng ít cây rau màu, thời điểm này, lúa và ngô đang phát triển tốt.

 

Vụ xuân năm 2018, toàn huyện gieo cấy được 6.410,3 ha, trong đó có 2.350 ha Lúa xuân, vượt 2,2 % so với kế hoạch, giảm 2,6% so với cùng kỳ; Ngô xuân trồng được 1.900 ha bằng 90,0% kế hoạch và bằng 92,8 % so với cùng kỳ; Lạc 450 ha bằng 96,7% kế hoạch, bằng 97,5% so với cùng kỳ; diện tích rau, đậu đỗ các loại đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Rau các loại trồng được 539,26 ha; Đậu đỗ các loại 210 ha; Dưa các loại 76 ha … Hiện nay, một số cây trồng đã cho thu hoạch như: Các loại dưa, thuốc lá..., những cây trồng còn lại nông dân đang tập trung chăm sóc để đảm bảo sinh trưởng, phát triển để cho năng suất cao.

 

Vụ xuân là một vụ chính trong năm, chính vì vậy bà con nông dân rất quan tâm và đầu tư ngay từ đầu vụ, các cơ quan chuyên môn, ban chỉ đạo sản xuất của các xã trong huyện cũng đã tăng cường phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người dân không chỉ gieo cấy đúng khung thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc mà còn chủ động trong phòng trừ sâu bệnh, cụ thể, từ đầu năm đến nay, Trạm Khuyến nông huyện đã phối hợp mở được 22 cuộc truyên truyền cho 935 lượt người, cấp phát 550 bộ tài liệu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng.. Trạm Bảo vệ thực vật huyện đều có dự tính dự báo định kỳ 1 tuần/lần giúp bà con nắm bắt được các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại cây trồng.

 

Tuy đến nay chưa xuất hiện sâu bệnh hại lớn cây trồng, song vụ xuân năm nay được dự đoán là gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết diễn biến bất thường. Do vậy cùng với sự chỉ đạo, vào cuộc sát sao của các ngành chức năng, các xã, thị trấn, bà con nông dân cũng cần chủ động thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện sâu bệnh để phòng trừ nhằm đạt được năng suất, sản lượng cao nhất trong sản xuất vụ xuân./.

 

Hoàng Hồng - Minh Kiên

Trung tâm VH,TT&TT