Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1201/UBND-LĐTBXHDT 10-08-2022 Công văn về việc chủ động rà soát phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
1203/UBND-NN 10-08-2022 Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 2
1193/UBND-TP 09-08-2022 v/v tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
2982/QĐ-UBND 09-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025 phụ trách, chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
1184/UBND-VH 09-08-2022 V/v phối hợp tuyên truyền và tổ chức Diễn đàn trực tuyến Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2022)
1156/UBND 04-08-2022 đề nghị rà soát LĐ có nhu cầu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
1139/UBND-TCKH 02-08-2022 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn
1135/UBND-VP 01-08-2022 Công văn về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
1134/UBND-VP 01-08-2022 Công văn tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng
1134/UBND-VP 01-08-2022 Công văn tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng
1130/UBND-KT&HT 29-07-2022 Công văn về việc tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
1129/UBND-VH 29-07-2022 V/v cung cấp số tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
1121/UBND-NN 28-07-2022 V/v tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật
1122/UBND-NN 28-07-2022 Về việc hướng dẫn công tác phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi
1119/UBND-NN 28-07-2022 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.
1117/UBND-TNMT 27-07-2022 Công văn triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn huyện
1074/UBND-TCKH 21-07-2022 Công văn về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Hữu Lũng
1082/UBND-VH 21-07-2022 Công văn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn năm 2022
1072/UBND-LĐTBXHDT 21-07-2022 Đề nghị báo cáo phục vụ thanh tra Bộ Lao động TB&XH về chính sách hỗ trợ giảm nghèo
1083/UBND-NV 21-07-2022 Văn bản thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 huyện
1064/UBND-NV 19-07-2022 V/v phối hợp tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022
1065/UBND-VP 19-07-2022 Công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
1059/UBND-TCKH 18-07-2022 Công văn tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1057/UBND-TNMT 18-07-2022 về việc thực hiện quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1053/UBND-LĐTBXH 15-07-2022 Công văn đôn đốc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
1051/UBND-TTr 15-07-2022 Công văn triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1051/UBND-TTr 15-07-2022 Công văn triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1050/UBND-TNMT 15-07-2022 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn huyện.
1046/UBND-VP 14-07-2022 Công văn về tăng cường phòng chống dịch bệnh ở người
2689/QĐ-UBND 12-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng chợ Đồng Bụt, xã Yên Bình
1031/UBND-VH 12-07-2022 về việc phối hợp hỗ trợ, điều tra khảo sát, thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng
218/KH-UBND 11-07-2022 Kế hoạch Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường "Hữu Lũng Smart" trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1026/UBND-KT&HT 11-07-2022 về việc tổ chức phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2022
1027/UBND-KT&HT 11-07-2022 về việc phối hợp khảo sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1025/UBND-TP 11-07-2022 V/v báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.
1021/UBND-NN 08-07-2022 Về việc thực hiện công điện số 20/CĐ-QG ngày 06/7/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1022/UBND-NN 08-07-2022 Về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022.
1019/UBND-TNMT 08-07-2022 Giao nhiệm vụ xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc đối với từng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn
1009/UBND-KL 06-07-2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
1011/UBND-TTr 06-07-2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 685-CV/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
1004/UBND-TNMT 06-07-2022 Công văn triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện Đề tài khoa học vào thực tiễn tại đja phương
1010/UBND-KT&HT 06-07-2022 Công văn về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo xã hội.
1008/UBND-VH 06-07-2022 Công văn duy trì ổn định các Điểm bưu điện Văn hóa xã đảm bảo Tiêu chí số 8 thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
1001/UBND-VH 05-07-2022 Công văn báo cáo kết quả triển khai cài đặt nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng" và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank
993/UBND-KT&HT 04-07-2022 về vệc chủ động ứng phó với cơn bão số 01 năm 2022 có tên quốc tế là CHABA
996/UBND-VH 04-07-2022 V/v vận hành chính thức Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn
978/UBND-BĐD 29-06-2022 V/v thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 và xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2023
975/UBND-NN 29-06-2022 Về việc quản lý vùng trồng bưởi Diễn xuất khẩu sang Hoa Kỳ trên địa bàn huyện Hữu Lũng
968/UBND-BHXH 28-06-2022 Công văn thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022
957/UBND-KT&HT 24-06-2022 Công văn tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông nông thôn năm 20022
947/UBND-KTHT 23-06-2022 công văn bổ sung hạng mục cắm cọc mốc lộ giới vào dự toán các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tại, nâng cấp các tuyến đường bộ địa phương
943/UBND-VH 23-06-2022 V/v đôn đốc và hướng dẫn triển khai cài đặt nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng" và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank
951/UBND-VP 23-06-2022 Công văn về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
948/UBND-KT&HT 23-06-2022 Công văn tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
940/UBND-GDĐT 21-06-2022 tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022
932/UBND-VP 21-06-2022 Công văn về phối hợp triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam
928/UBND-NN 18-06-2022 V/v hưởng ứng cuộc vận động "Hữu Lũng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2022
924/UBND-NV 17-06-2022 V/v xây dựng Phương án sắp xếp nhân sự, Đề án sáp nhập thôn và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập thôn năm 2022
922/UBND-VH&TT 17-06-2022 Công văn về triển khai tập huấn về cài đặt ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
923/UBND-VH 17-06-2022 Công văn tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh cấp xã
920/UBND-LĐTBXH 16-06-2022 V/v đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
910/UBND-VP 15-06-2022 Công văn về thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2022
918/UBND-NN 15-06-2022 Công văn về tuyên truyền đến người dân vùng trồng cây gai xanh AP1 chấp hành các điều khoản của hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie.
2274/QĐ-UBND 15-06-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Bãi đỗ xe xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
904/UBND-VP 14-06-2022 Công văn về thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
893/UBND-TCKH 13-06-2022 Công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
891/UBND-CAH 13-06-2022 Công văn ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử
888/UBND-BCĐ 13-06-2022 Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
886/UBND-LĐTBXH 13-06-2022 Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ
868/UBND-KT&HT 08-06-2022 V/v rà soát các cầu GTNT dân sinh, cầu treo bị ảnh hưởng, hư hỏng do đợt mưa lớn từ đêm ngày 09/5 đến ngày 10/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
867/UBND-NN 08-06-2022 V/v tăng cường quản lý các hoạt động và chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thuỷ sản
869/UBND-NN 08-06-2022 V/v tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
861/UBND-NN 07-06-2022 về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ
857/UBND-LĐTBXH 07-06-2022 về việc tăng cường triển khai hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ, phát triển thị trường LĐ, đảm bảo an sinh XH
855/UBND-LĐTBXHDT 07-06-2022 Công văn về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022
851/UBND-VP 06-06-2022 Công văn thực hiện Thông báo số: 40/TB-HĐND; 41/TB-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
841/UBND-KTHT 06-06-2022 V/v lấy ý kiến thẩm định nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.
846/UBND-VP 06-06-2022 Công văn về việc xây dựng báo cáo giải trình tại phiên họp HĐND huyện tháng 6/2022
836/UBND-TNMT 03-06-2022 Về việc giao nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm
831/UBND-TNMT 03-06-2022 Công văn tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp
839/UBND-TCKH 03-06-2022 về việc xây dựng Đề xuất dự án đầu tư dự án Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng
823/UBND-NN 02-06-2022 V/v thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
826/UBND-VP 02-06-2022 về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2022
825/UBND-VP 02-06-2022 về việc tham mưu các văn bản của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện khóa XX
821/UBND-NN 02-06-2022 Về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022
828/UBND-LĐTBXH 02-06-2022 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022
819/UBND-VP 02-06-2022 về việc tham mưu các văn bản của UBND huyện theo Chương trình 36-CTr/HU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy
795/UBND-VP 31-05-2022 Về việc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 33/HĐND-VP ngày 27/5/2022
805/UBND-VH 31-05-2022 V/v cài đặt, sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn
794/UBND-VH 30-05-2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
789/UBND-VP 30-05-2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 theo chương trình kiểm tra số 26/CTr-UBND của UBND tỉnh
1990/QĐ-UBND 30-05-2022 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2022
777/UBND-BCĐ 27-05-2022 Công văn thực hiện số hóa hồ sơ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2018-2021
785UBND-VP 27-05-2022 Công văn phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
779/UBND-KTHT 27-05-2022 Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về bán giá xăng dầu
769/UBND-VP 26-05-2022 V/v Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
772/UBND-NN 26-05-2022 Về việc rà soát, kê khai diện tích đất nông nghiệp được phục vụ tưới bởi các công trình thủy lợi
771/UBND-VP 26-05-2022 Công văn phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
773/UBND-KTHT 26-05-2022 về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
768/UBND-VP 26-05-2022 V/v chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14