Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
54/BC-UBND 25-01-2022 Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/01/2022 huyện Hữu Lũng
03/KH-HĐND 12-01-2022 Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc cử tri năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/TB-UBND 10-01-2022 Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
04/GM-UBND 07-01-2022 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
01/GM-HĐND 05-01-2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã
01/GM-UBND 04-01-2022 Giấy mời Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
1115/BC-UBND 30-12-2021 Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/12/2021 huyện hữu Lũng
273/GM-UBND 30-12-2021 Giấy mời họp thống nhất nội dung chấm điểm Cải cách hành chính và đánh giá thực hiện nhiệm vụ huyện Hữu Lũng 2021
1114/BC-UBND 30-12-2021 Kết quả triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn huyện Hữu Lũng
272/GM-UBND 29-12-2021 GM họp trực tuyến 3 cấp về Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 ngành Thông tin và Truyền thông
262/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2022
260/TB-UBND 28-12-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021
256/TB-UBND 22-12-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng ngày 08/12/2021
266/GM-UBND 22-12-2021 Giấy mời Tập huấn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực vào kho dữ liệu
5972/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Triệu Hồng Tiến, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 573, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 113,8m2
5975/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Hiến, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 571, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 116,7m2
5968/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Oanh, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 577, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 95,2m2
5971/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho bà Trần Thu Thuỷ, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 574, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 112,5m2
5979/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Phùng Văn Tiến, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 808, tờ bản đồ địa chính số 21 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 108,8m2
5973/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Phùng Văn Tiến, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 807, tờ bản đồ địa chính số 21 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 100m2
5976/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Oanh, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 570, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 118,0m2
5969/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho bà Hoàng Thị Ngự, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 576, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 107,4m2
5974/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Triệu Hồng Tiến, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 572, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 115,3m2
5994/QĐ-UBND 20-12-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Trụ sở UBND xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
5970/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Đặng Bình Sơn, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 575, tờ bản đồ địa chính số 13 xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 108,2m2
5977/QĐ-UBND 20-12-2021 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Hồng Ninh, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 810, tờ bản đồ địa chính số 21 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diện tích 127,0m2
251/TB-UBND 17-12-2021 Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/12/2021
258/GM-UBND 10-12-2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
264/KH-UBND 01-12-2021 Kế hoạch xúc tiến du lịch huyện Hữu Lũng năm 2022
262/KH-UBND 30-11-2021 Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
250/GM-UBND 29-11-2021 Giấy mời kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai Phương án sử dụng đất Các Công ty Lâm nghiệp bàn giao về địa phương
251/GM-UBND 29-11-2021 Giấy mời dự họp trực tuyến 03 cấp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
249/GM-UBND 29-11-2021 Giấy mời họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
10/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản
09/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản
234/GM-UBND 04-11-2021 Giấy mời Họp giao ban đánh giá công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
1612/UBND-BQLDA 03-11-2021 v/v Cho sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Xây mới 04 phòng học trường TH&THCS xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng
11/TB-TTPTQĐ 03-11-2021 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
10/TB-TTPTQĐ 03-11-2021 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất khu đất Ao Xí nghiệp thủy nông cũ, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
230/GM-UBND 01-11-2021 Giấy mời tập huấn phần mềm hồ sơ cán bộ công chức viên chức (giai đoạn 2)
5390/QĐ-UBND 01-11-2021 Quyết định phê duyệt danh sách hợp đồng lao động giáo viên lần 2 năm học 2021-2022
107/TB-HU 29-10-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 11 năm 2021
174/TB-UBND 12-10-2021 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động ( lần 2) năm học 2021-2022
173/TB-UBND 08-10-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 07/10/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
222/KH-UBND 05-10-2021 Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025
220/KH-UBND 04-10-2021 Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
102-TB/HU 29-09-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 10 năm 2021
172/TB-UBND 29-09-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ và đột xuất tháng 9/2021
193/GM-UBND 24-09-2021 Giấy mời Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25/9
181/GM-UBND 14-09-2021 Giầy mời tham dự Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
176/GM-UBND 10-09-2021 Giấy mời Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 11/9
173/GM-UBND 07-09-2021 Giấy mời tham gia hội thảo trực tuyến về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh
4025/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ Công trình: Cải tạo trung gian Hữu Lũng 2 lên vận hành cấp điện áp 35kV
4029/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ Công trình: Cải tạo trung gian Hữu Lũng 1 lên vận hành cấp điện áp 35kV
4028/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021 – 2026
3974/QĐ-UBND 27-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn, bổ sung lần 8 (xã Cai Kinh, Minh Hòa)
3974/QĐ-UBND 27-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn, bổ sung lần 8 (xã Cai Kinh, Minh Hòa)
198/KH-UBND 26-08-2021 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng trong tình hình hiện nay
199/KH-UBND 26-08-2021 Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng..
158/TB-UBND 25-08-2021 Thông báo tuyển hợp đồng lao động giáo viên năm học 2021-2022 ( lần 1)
3859/QĐ-UBND 25-08-2021 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
3828/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định công nhận kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
3829/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định về việc thu hồi bổ sung đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng (thuộc thôn Đồng Gia, Nhất Hà, xã Hồ Sơn)
196/KH-UBND 18-08-2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021 - 2022
3547/QĐ-UBND 17-08-2021 Quyết định thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Bến xe Hữu Lũng, thôn Sẩy, xã Đồng Tân)
193/KH-UBND 16-08-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
3542/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hỗ trợ GPMB mở rộng đất trụ sở UBND xã và trụ sở Công an xã Hữu Liên
3545/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Bổ sung lần 6)
195/KH-UBND 16-08-2021 Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
3545/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Bổ sung lần 6)
3541/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hỗ trợ GPMB mở rộng đất trụ sở UBND xã và trụ sở Công an xã Hữu Liên
157/GM-UBND 16-08-2021 Giấy mời họp trực tuyến về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
192/TB-UBND 11-08-2021 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Hữu Lũng
126/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
125/TB-UBND 09-08-2021 Về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
127/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
191/KH-UBND 05-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
191/KH-UBND 05-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
75-TB/HU 03-08-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 8 năm 2021
428/BC-TTYT 01-08-2021 Báo cáo tình hình dịch covid-19 từ ngày 06/5/2021 đến ngày 01/8/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1046/UBND-VH 30-07-2021 V/v chuyển giao tài khoản phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói Mobifone AI trong hoạt động phát thanh
122/TB-UBND 30-07-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
145/KH-TTYT 29-07-2021 Kế hoạch triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
190/KH-UBND 28-07-2021 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
120/TB-UBND 28-07-2021 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 2) Kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
1031/UBND-KTHT 27-07-2021 Công văn về việc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hoá trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
1029/UBND-VP 27-07-2021 V/v tăng cường công tácphòng, chống dịchCOVID-19
2287/QĐ-UBND 27-07-2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1, thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
1030/UBND-VP 27-07-2021 Về việc vận chuyển hàng hoá
1025/UBND-NN 26-07-2021 Văn bản về triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển Mắc ca trên địa bàn
1013/UBND-VP 23-07-2021 Công văn về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
1023/UBND-NN 23-07-2021 V/v tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi thuộc các Chương trình, Dự án hỗ trợ vật nuôi trên địa bàn và thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
187/KH-UBND 23-07-2021 Kế hoạch Tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
1018/UBND-NN 23-07-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
1001/UBND-BHXH 22-07-2021 Công văn mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Yên Thịnh, với tiêu chí tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 85%
1005/UBND-NV 22-07-2021 Về việc rà soát việc bổ nhiệm, xếp lương và thực hiện các chế độ nâng lương năm 2021 đối với các đơn vị trường học
1000/UBND-VP 22-07-2021 V/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá
1004/UBND-NV 22-07-2021 Về việc cung cấp thông tin triển khai phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (giai đoạn 1)
997/UBND-KTHT 21-07-2021 V.v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy
131/GM-UBND 21-07-2021 Giấy mời Dự họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số