Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
195-TB/HU 04-07-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng tháng 7 năm 2022
123/TB-HU 29-11-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2021
36/TB-HĐND 20-06-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026