Skip to main content

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống virus Corona

Thực hiện công tác phòng chống virus Corona, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống virus Corona.

Cụ thể: Trong công tác tuyên truyền, đã kịp thời thông tin trên hệ thống truyền thanh huyện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban bí thư và Chỉ thị số 05/CĐ-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 51/CĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 61/CĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ngoài ra đã biên soạn 20 tin, bài, chuyên mục, tài liệu tuyên truyền về cách nhận biết các triệu chứng, chẩn đoán, cách phòng ngừa lây nhiễm virus Corona, cùng nhiều văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh do virus Corona, công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời in sao gửi đĩa đến các xã có đài truyền thanh xã. Bên cạnh đó Trung tâm đã cử cán bộ rà soát, hỗ trợ các xã sửa chữa hệ thống phát thanh để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền. Đối với công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tính đến ngày 11/02 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện đã thực hiện 03 Pano khổ lớn, với diện tích gần 60m2, Dán Áp phích khổ A3 tại 40 điểm đông người như bến xe, ngân hàng, các nhà hàng…, treo 6 băng zôn trên các trục đường chính, tuyên truyền bằng xe loa tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn. Biên soạn: 02 bài tuyên truyền gửi 24/24 xã, thị trấn để phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Hiện nay, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bổ sung băng zôn, áp phích tại các trục đường chính, các điểm đông người, tiếp tục tuyên truyền bằng xe loa đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

Ngọc Huyền

Trung tâm VH, TT&TT