Skip to main content

Phòng GD tổ chức Hội thảo nghiên cứu lựa chọn SGK lớp 1

Sáng 12/2, tại trường TH I Thị trấn Hữu Lũng, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức hội thảo cho giáo viên cốt cán các trường TH, TH&THCS trên địa bàn, nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2019-2020.

Trong thời gian 01 ngày, các giáo viên cốt cán của chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu cấp huyện và Giáo viên cốt cán cấp trường trực tiếp tham gia nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá về ưu điểm, hạn chế của các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 và cụ thể đối với từng môn. Đề xuất các giải pháp lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học, thực tế địa phương. Góp ý, xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Cùng với đó các trường sẽ chỉ đạo giáo viên trong tổ cốt cán soạn giảng một số bài học tương ứng với chương trình tại thời điểm năm học dạy cho học sinh và tổng hợp ý kiến đánh giá nhận xét về nội dung, ngữ liệu, phương tiện dạy học… để có sự so sánh đối chiếu giữa các bộ sách từ đó rút ra lựa chọn bộ sách hay đầu sách phù hợp nhất./.

 

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VH, TT&TT