Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 26 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
19/KH-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu 02.xls 26 KB
Biểu 01.doc 48 KB
bIỂU 3.xls 40 KB
De cuong giam sat.doc 70 KB