Skip to main content

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng Phòng không

Sáng 22/6/2020, Ban CHQS huyện Hữu Lũng đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng phòng không năm 2020 cho 03 trung đội dân quân 12 ly 7, 01 trung đội dân quân 14 ly 5.

Khai mạc huấn luyện dân quân binh chủng phòng không năm 2020 (Đặt dưới dòng thứ 3).jpg

Khai mạc huấn luyện dân quân binh chủng phòng không năm 2020

Quá trình huấn luyện, dân quân tự vệ thuộc các trung đội sẽ được học các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự chung và huấn luyện kỹ - chiến thuật theo từng chuyên ngành, trong đó về giáo dục chính trị, pháp luật được học các nội dung về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, GDQPAN, dự bị động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự, biên bản liên quan… cập nhật nội dung mới trong chỉ lệnh 27 ngày 03/12/2012 của Tổng tham mưu trưởng, nội dung “4 biết”, “4 được” trong đánh địch đột nhập đường không và tổ chức thông báo báo động… Về huấn luyện chuyên ngành: Được tìm hiểu về vị trí chức năng, nhiệm vụ của lực lượng DQTV, tác dụng tính năng một số loại vũ khí, phương tiện tiến công của địch và các nội dung huấn luyện binh khí, Huấn luyện xạ kích, thao tác hiệp đồng chiến đấu, hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, hiệp đồng khẩu đội bắn các mục tiêu, hiệp đồng trung đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện sẽ kết thúc ngày 03/7/2020.

 

                                                  Hoàng Hồng - Nguyễn Nhiên

                                              Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng