Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HĐND xã Quyết Thắng tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 19/6/2020, HĐND xã Quyết Thắng đã tổ chức kỳ họp thứ XIX - kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung các chức danh do HĐND xã bầu.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, cùng đại biểu đại diện cho ban KTXH - HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã và 18 đại biểu HĐND xã.

45e8c6f3ffca02945bdb.jpg

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Quyết Thắng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã đối với ông Lại Văn Thơm do chuyển vị trí công tác; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND đối với ông Triệu Văn Thọ -  Bí thư Đảng ủy xã. Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Triệu Văn Thọ -  Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Lại Văn Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Quyết Thắng đã bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lại Văn Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch UBND xã đã trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các ông bà đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực để cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp bất thường HĐND xã Quyết Thắng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, rất cần thiết để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhằm tiếp tục điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

 

Nguyễn Hữu Hải

Ban Kinh tế - Xã hội