Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hữu Lũng: Tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ cứu đói cho hộ nghèo trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020

Sáng ngày 12/02/2020, tại UBND huyện Hữu Lũng, Phòng Lao động, Thương binh Xã hội –Dân tộc huyện đã tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ cứu đói cho các hộ nghèo trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020 trên địa bàn huyện của Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc.

IMG_0458_0.jpg

Giao nhận gạo giữa phòng Lao động, TBXH – Dân tộc với

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc

 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc đã tiếp nhận 33.585 kg cho 1.903 đối tượng thuộc diện cứu đói giáp hạn đầu năm 2020. Trong quá trình giao nhận gạo các bên đã tiến hành kiểm tra chất lượng và đã lấy mẫu lưu. Toàn bộ số lượng gạo giao đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không ẩm ướt, men mốc và được đóng bao theo quy cách quy định 50 kg/bao.

Sau khi giao nhận gạo với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc vào kho, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc đã tiến hành hợp đồng vận chuyển, phân tuyến, chở số gạo cứu trợ trên đến các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn đã mời các đối tượng thụ hưởng đến nhận gạo kịp thời có sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

 

Đào Thị Phương Lan

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện