Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hữu Lũng: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Trong 02 ngày 25,26/11/2019, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 330 cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 tại 02 cụm xã: Cụm xã Vân Nham và cụm xã Tân Thành. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Lô Tiến Vinh, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (BTXH) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Tham gia lớp tập huấn bao gồm đại diện lãnh đạo Ban giảm nghèo, công chức văn hóa xã hội phụ trách mảng Lao động – Thương binh và Xã hội, các điều tra viên là Trưởng thôn và các đoàn thể thôn thuộc 09 xã: Vân Nham, Đồng Tiến, Đô Lương, Thanh Sơn, Minh Tiến, Tân Thành, Hòa Sơn, Hồ Sơn, Hòa Thắng.

IMG_0069.jpg

Toàn cảnh hội nghị tại cụm xã Vân Nham

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Ban giảm nghèo huyện triển khai  những nội dung: Tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; hướng dẫn quy trình thực hiện dự án mô hình giảm nghèo; công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác giảm nghèo tại cơ sở. Theo đó, các đồng Lô Tiến Vinh, Phó Trưởng phòng BTXH  thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời giải đáp những vướng mắc của các đại biểu trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại địa phương.

IMG_0070.jpg

Đồng chí Lô Tiến Vinh, Phó trưởng phòng BTXH thuộc

Sở LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác giảm nghèo được trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững mà huyện đã đề ra trong năm 2019 và cả giai đoạn 2016- 2020./.

                                                     Đào Thị Phương Lan

                      Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện