Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hữu Lũng hoàn thành việc bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an, tính đến ngày 1/4/2020, Công an huyện Hữu Lũng đã hoàn thành Đề án trên địa bàn huyện Hữu Lũng, bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Cụ thể, đã có 70 cán bộ chiến sĩ được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 24/24 xã, thị trấn, gồm 24 đồng chí Trưởng công an xã, 15 đồng chí Phó trưởng Công an xã và 31 công an viên thường trực. Đội ngũ CBCS Công an chính quy được điều động về các xã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác. Vì vậy, việc triển khai các chủ trương, chương trình kế hoạch của Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn sẽ đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành. Các vụ việc xảy ra cũng được phát hiện và giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, không để phát sinh điểm “nóng”.

Ngay khi được tăng cường về cơ sở, Lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã khẩn trương triển khai lực lượng, biện pháp tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, đảm bảo ANTT, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Đội ngũ Công an xã chính quy đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lập danh sách những người nước ngoài và công dân trên địa bàn lao động, học tập ở nước ngoài về nước từ đầu tháng 3/2020. Kịp thời nắm băt diễn biến tình hình, đối tượng có thể lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội hoặc thông đưa thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận…

Hoàng Hồng

Trung tâm VH, TT&TT