Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội Nông dân tỉnh giám sát tại huyện Hữu Lũng

Ngày 18/3, Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện pháp luật quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và kết quả thực hiện Luật Đất đai năm 2013 giai đoạn 2014 - 2019 tại thị trấn Hữu Lũng và huyện Hữu Lũng.

Trong công tác sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp hiện huyện Hữu Lũng có tổng số 315 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, trong đó thị trấn Hữu Lũng có 35 cơ sở. Trong năm 2019, các cơ quan chuyên môn của huyện đã thường xuyên phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh đã giúp cơ quan chuyên môn nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường; đồng thời lồng ghép tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nhận thức được trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh này.

Đối với thực hiện Luật Đất đai năm 2013 giai đoạn 2014 – 2019 đã đạt được nhiều kết quả. Trên cơ sở thực hiện các văn bản của tỉnh, huyện đã kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với thực tế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Đất đai đã được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; từ năm 2014 – 2019 huyện đã tổ chức 39 cuộc tập huấn với trên 3.900 người tham gia. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách pháp luật về đất đai được tăng cường. Việc lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của các cấp trên đã đi vào nề nếp. Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh; giai đoạn 2014 – 2019 huyện đã cấp được 810 giấy với tổng diện tích trên 140ha.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao huyện Hữu Lũng cũng như thị trấn Hữu Lũng đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013 giai đoạn 2014 – 2019. Thời gian tới đoàn giám sát đề nghị huyện cũng như thị trấn Hữu Lũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và các quy định về Luật Đất đai năm 2013. Đối với các kiến nghị của thị trấn cũng như của huyện; đoàn giám sát sẽ có những đề nghị, kiến nghị các cấp, ngành liên quan để công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực hiện Luật Đất đai đạt hiệu quả.                     

Ngọc Huyền

Trung tâm VH, TT&TT