Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Hữu Lũng: Tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ cứu đói cho hộ nghèo trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020

Sáng ngày 12/02/2020, tại UBND huyện Hữu Lũng, Phòng Lao động, Thương binh Xã hội –Dân tộc huyện đã tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ cứu đói cho các hộ nghèo trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020 trên địa bàn huyện của Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội