Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Hữu Lũng: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Trong 02 ngày 25,26/11/2019, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 330 cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 tại 02 cụm xã: Cụm xã Vân Nham và cụm xã Tân Thành. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Lô Tiến Vinh, Phó Trưởng phòng

Subscribe to Văn hóa - Xã hội