Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Hữu Lũng: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Trong 02 ngày 25,26/11/2019, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 330 cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 tại 02 cụm xã: Cụm xã Vân Nham và cụm xã Tân Thành. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Lô Tiến Vinh, Phó Trưởng phòng

Văn hóa - Xã hội

Hội thảo khoa học “Một số giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản Hữu Lũng”

Sáng ngày 23/11, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức hội thảo khoa học “Một số giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản Hữu Lũng” và đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 3 sản phẩm: Măng Bát độ, Nem nướng và Quả tươi Hữu Lũng.

Văn hóa - Xã hội

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại 02 Công ty trên địa bàn huyện

Từ  ngày 15 ->18/11/2019, Ban pháp chế HĐND huyện Hữu Lũng do đồng chí Đặng Văn Sáng – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác quản lý, tu nộp các loại bảo hiểm, bảo vệ môi trường tại

Văn hóa - Xã hội

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chùa xã Yên Thịnh

Sáng ngày 18/11/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Chùa, xã Yên Thịnh, cùng đi có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.