Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Quân sự huyện đơn vị vững mạnh toàn diện

Những năm qua, Đảng bộ quân sự huyện Hữu Lũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Để có được kết quả đó, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định hằng năm để triển khai thực hiện. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị và cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, sát với yêu cầu tác chiến.

Thiếu tá Trần Việt Dũng, Phó tham mưu Ban Chỉ huy quân sự huyện Hữu Lũng cho biết: Đối với Ban Tham mưu chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt là chú trọng tiêu chuẩn xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt, đơn vị thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, của Quân khu về tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội, đặc biệt là chỉ thị số 03 của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về tăng cường công tác quản lý chấp hành nghiêm về kỷ luật quân đội cũng như là pháp luật Nhà nước bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ.

Ban CHQS huyện huấn luyện Điều lệnh đội ngũ.jpg

Ban CHQS huyện huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Nổi bật trong đó là kết quả công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và Dự bị động viên (DBĐV), đến nay, lực lượng DQTV được xây dựng theo đúng tỷ lệ Luật DQTV, hàng năm 100% cơ sở DQTV đều tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian qui định, kết quả đều đạt khá trở lên; Đối với lực lượng DBĐVđược huy động kiểm tra và bàn giao đủ quân số theo biên chế vào các đơn vị nhận nguồn, kết quả huấn luyện đều đạt khá và giỏi. Đối với công tác diễn tập: từ năm 2015 đến nay, cơ quan quân sự đã tham mưu, chỉ đạo 100% cơ sở xã, thị trấn diễn tập chiến đấu, phòng thủ xã và diễn tập phòng chống thiên tai - TKCN theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; riêng năm 2019, kết quả diễn tập phòng chống thiên tai - TKCN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; diễn tập động viên quân nhân dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Thượng tá Nông Hoàng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hữu Lũng: Thực hiện NQ của Đảng ủy quân sự huyện thì đối với cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ sĩ quan quân nhân cơ quan nắm và hiểu sâu về các vấn đề, nội dung trong NQ để tổ chức thực hiện và giao cho từng bộ phận kiêm nhiệm các nội dung để có các khâu kiểm tra sâu sát và chặt chẽ, đạt được chất lượng và hoàn thành đúng theo kế hoạch đã xác định đề ra.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy quân sự huyện đã tham mưu cho huyện lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kiện toàn Ban Chỉ đạo 24 huyện và triển khai thực hiện chế độ chính sách theo các quyết định số 49, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đã tổ chức xét duyệt và báo cáo cấp trên được 3.119 hồ sơ và tiếp nhận, chi trả chế độ cho 2.863 đối tượng với số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng NTM”, từ năm 2015 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã ủng hộ xây dựng được 8 nhà văn hóa thôn, 1 nhà cho gia đình chính sách với tổng trị giá 318 triệu đồng; Phối hợp tổ chức cho 854 lượt cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141, Trung đoàn 12 đóng trên địa bàn thực hiện 6 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở 15 lượt xã trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối… Hàng năm, qua bình xét đánh giá, Đảng bộ đều đạt TSVM; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20,59%; 100% cán bộ chỉ huy, quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 38%.

Ban CHQS huyện Huấn luyện khẩu đội phòng không 12,7mm.jpg

 

Ban CHQS huyện huấn luyện khẩu đội phòng không 12,7mm

 

Thượng Tá Vũ Ngọc Bộ -  Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng Cho biết: Với những kết quả trên thì đây là một tiền đề, là một cơ sở rất là quan trọng cho Đảng bộ quân sự huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự và làm tốt công tác xây dựng đảng, chú trọng đến việc đẩy mạnh nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp trong đơn vị.

Tin rằng, với việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, Đảng bộ quân sự huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị Vững mạnh toàn diện trong những năm tiếp theo./.

 

Hoàng Hồng - Nguyễn Nhiên

Trung tâm VH, TT&TT