Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 13,14/5, Đảng bộ xã Đồng Tiến tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Long Văn Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ xã Đồng Tiến đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 11/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Trong đó: Kinh tế của xã tiếp tục được duy trì và phát triển khá, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp chiếm 70%, giảm 10% so với năm 2015; Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 20% tăng 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 đạt 27 triệu đồng/người. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, kết quả đã đạt 11/19 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực VHXH quan tâm phát triển, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% - 88,3% tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ, 8/8 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” tăng 50%; các cơ quan đều đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,6% năm 2015 xuống 11,4% năm 2019. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện đúng quy định. 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân 79,66% đạt 88,5%. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp được 35 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 31 đảng viên, đề nghị và trao tặng huy hiệu Đảng cho 13 đồng chí. Hiện nay toàn Đảng bộ có 138 đảng viên đang sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 11 đồng chí, Đồng chí Đàm Văn Học được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                               

Ngọc Huyền

Trung tâm VH, TT&TT