Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 14/5/2020, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá những kết đã đạt được trong nhiệm kỳ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện hiện có 08 đảng viên, Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn tham mưu tích cực cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu, chi ngân sách hàng năm so với dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 682.580 triệu đồng, tăng 28,47% so với dự toán tỉnh giao, tăng 17,01% so với dự toán huyện giao. Chi ngân sách trên địa bàn được thực hiện phân bổ đúng quy định, đủ, đảm bảo theo quy định và quản lý chặt chẽ các nguồn chi. Trong 05 năm tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 3.338,5 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 4,5% so với dự toán tỉnh giao. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được chú trọng. Kế hoạch Đầu tư và xây dựng cơ bản 5 năm và hàng năm đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Tổng vốn đầu tư công trong 5 năm đạt trên 570 tỷ đồng. Công tác quản lý tài sản nhà nước, quản lý giá được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định của nhà nước. Trong 05 năm đã tham mưu, vận động thành lập mới 140 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm từ 20-30 doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho 2.727 hộ…Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 05 đảng viên, đạt 250% nghị quyết. Hàng năm trên 88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ trong 03 năm 2015, 2017 và 2018 đạt TSVM, các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư và phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VH, TT&TT