Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chuyển biến sau một nhiệm kỳ Đại hội

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ xã Nhật Tiến, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó không chỉ khẳng định vai trò, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, mà còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo thế và lực để xã tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới.

Xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Nhật Tiến đã triển khai rộng khắp các chỉ tiêu Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn xã; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trong nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập trung nhằm đem lại năng suất, hiệu quả cao. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vốn vay ưu đãi để nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế… Qua đó đã thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, xác định được thế mạnh từng loại cây trồng có giá trị, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương như cây Na dai, Cam, Bưởi diễn, Táo, Nhãn… Trong 05 năm toàn xã  đã trồng mới được 111 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả lên 365 ha, mang lại thu nhập mỗi năm trên 35 tỷ đồng, đã xây dựng thành công mô hình VietGap trên cây Táo đại, Bưởi diễn với tổng diện tích là 42,2 ha. Cơ cấu từng ngành kinh tế cũng đã được chuyển dịch tích cực theo hướng tăng năng suất, chất lượng, chú trọng đầu tư để phát triển thương mại dịch vụ, toàn xã hiện có trên 35 cửa hàng, dịch vụ, nhà hàng, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động tại chỗ với mức lương bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu từ năm 2015 đến năm 2019 đạt trên 7 tỷ đồng. Dự kiến Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cảu xã ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu so với đầu nhiệm kỳ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Hiện xã đang giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng mới Nhà văn hóa xã, Trạm y tế xã, Phòng chức năng trường THCS; đang tiến hành xây dựng Trường Tiểu Học, trường Mầm non để đạt trường chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ mức độ 2, và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ chuyển lớp đạt 100%, tỷ lệ thi vào lớp 10 đạt 95% trở lên. Các hoạt động thể thao quần chúng được chú trọng với nhiều hình thức, thể loại như: Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hơi... Hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh đã phủ sóng 7/7 thôn; 100% các hộ gia đình đều được phủ sóng truyền hình, 100% các thôn trên địa bàn xã được phủ sóng internet 3G, 4G. Trong nhiệm kỳ xã đã tu sửa nâng cấp 04 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; xây mới 04 nhà văn hóa với tổng mức đầu tư tỷ 671 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 860 triệu đồng, nhân dân đóng góp và xã hội hóa 811 triệu đồng, hiện nay 6/7 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 85,7%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%, giảm 18,2% so với đầu nhiệm kỳ, hộ cận nghèo còn 55 hộ, chiếm 5,3%. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tiến hành đồng thời công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành chính, quản lý hồ sơ các đối tượng. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, Ban công an xã đã được bố chí lực lượng chính quy với 03 đồng chí.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của xã Nhật Tiến đạt được trong giai đoạn 2015-2020 là việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ đề ra, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa của chương trình và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy mà đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu trong năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có tiêu chí khó như tiêu chí giao thông, từ năm 2015 đến nay, xã đã làm được 11,82km đường bê tông với kinh phí đầu tư 5.668 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 2.400 tấn xi măng, trị giá gần 2.973 triệu đồng; nhân dân đối ứng 2.695 triệu đồng, nâng tổng số đường bê tông của toàn xã hiện được 29,55 km. Các đơn vị trường học đã tích cực huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, từ năm 2015 đến nay, tổng mức đầu tư các hạng mục công trình gần 7,9 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách là 6,8 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa trên 01 tỷ đồng. Nhiều hạng mục công trình khác được đầu tư như: Mương thủy lợi, khuôn viên Nhà văn hóa thôn...tổng mức đầu tư trên 4,2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ là 3 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa tại địa phương là trên 1,2 tỷ đồng. 100% các hộ dân được dùng điện lưới Quốc gia. Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, 100% các hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh, đường làng ngõ xóm được phát quang, rác thải được thu gom sạch sẽ, tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 74,9%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 90,3%.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Nhật Tiến luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sức chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp uỷ tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện. Kết quả học tập trong cán bộ, đảng viên đạt 96%; trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt trên 85%.  Các chi bộ đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng và đăng ký cam kết thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm có trên 98% đảng viên đăng ký. Đảng ủy đã tập trung củng cố kiện toàn nhân sự cán bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn, trong nhiệm kỳ đã thực hiện Đề án về bố trí  sắp xếp và tinh giảm đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã và thôn bản, trong đó đã sắp xếp và tinh giảm đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã và thôn từ 127 người xuống còn 50 người, giảm 77 người. Thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ là trưởng thôn ở 7/7 thôn, đồng thời thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy là chủ tịch UBND xã từ tháng 11 năm 2019. Đơn cử như chi bộ thôn Tân Na, sau khi sáp nhập thôn chi bộ có 28 đảng viên, cán bộ bán chuyên trách giảm từ 13 người xuống còn 06 người, toàn thôn có 185 hộ với gần 700 nhân khẩu.

Hiện toàn Đảng bộ xã Nhật Tiến có 167 Đảng viên, sinh hoạt ở 11 Chi bộ trực thuộc, hàng năm 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng yếu kém; 100% các chi bộ được đánh giá  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, Đảng bộ 4 năm liền đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh trở lên 100%; trong nhiệm kỳ kết nạp được 21 đảng viên mới. Đảng ủy, Ban Thường vụ và ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo định kỳ. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc thi hành điều lệ đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Trong 05 năm, đã tiến hành kiểm tra được 18 cuộc tại các chi bộ trực thuộc với nhiều nội dung. Giám sát theo chuyên đề và việc thực hiện giám sát đối với đảng viên được thực hiện thường xuyên theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời có tác dụng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên.

Có thể thấy trong mỗi mục tiêu mà Đảng ủy xã Nhật Tiến đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện những mong muốn, quyết tâm của của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế ổn định, vững chắc. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, cũng như chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị… hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ đã đề ra. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, chung sức để xã nhà ngày càng khởi sắc.

 

Ngọc Huyền - Minh Kiên

Trung tâm VH, TT&TT