Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Hạt kiểm lâm Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/3, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020, 2025. Tham dự có đại biểu đại diện Ban tuyên giáo, Ban tổ chức huyện ủy cùng 12 đảng viên trong chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả, đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phối hợp giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn về lĩnh vực quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị. Về công tác xây dựng chi bộ, hàng năm chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp được 04 đảng viên mới, đạt 133% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, phát triển được 02 đảng viên được đề bạt bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp Hạt kiểm lâm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, xác định tập thể, cá nhân có dấu hiệu chưa thực sự tích cực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp để đưa vào diện kiểm tra, giám sát. Đảng viên trong chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, đồng chí Phạm Tuyến tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ.

                                                         

Ngọc Huyền

Trung tâm VH, TT&TT