Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban chỉ đạo Nông thôn mới triển khai giải pháp thực hiện đối với 3 xã về đích năm 2020

Ngày 07/2/2020, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí về đích NTM đối với 3 xã Tân Thành, Hòa Lạc, Nhật Tiến, trong đó xã Tân Thành về đích NTM nâng cao, Hòa Lạc Nhật Tiến về đích NTM 2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 3 xã Tân Thành, Hòa Lạc, Nhật Tiến. Đối với xã Tân Thành về đích NTM nâng cao năm 2020, theo đánh giá của xã trong thực hiện 14 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, hiện xã đạt 8/14 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Nhà văn hóa, khu thể thao thôn; trường học; nhà ở và công trình phụ trợ; thu nhập; văn hóa giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường. Theo báo cáo của 2 xã Hòa Lạc; Nhật Tiến về đích NTM năm 2020, xã Hòa Lạc đã đạt 11/19 tiêu chí; xã Nhật Tiến đã đạt 13/19 tiêu chí  

Để 3 xã về đích năm 2020 đúng tiến độ, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, như: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế.....

Phát biểu kết luận, đ/c Long Văn Sơn, chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện đã đề nghị các cơ quan đơn vị, các ngành, đoàn thể huyện tuỳ theo nhiệm vụ phụ trách, tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí NTM ở 3 xã Tân Thành, Hòa Lạc, Nhật Tiến. Đối với 3 xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân tích cực tham gia duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, để về đích NTM và NTM nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra./.                          

 

Hoàng Anh

Trung tâm VH, TT&TT